ASP kodları

IP ilə MAC adresi tapmaq

 <%
 'Burada abb yerin
ə istənilən soz yazıla bilər
 Set abb=Server.CreateObject("Abbasov.NET")
 response.write abb.mac("192.168.0.1")
 %>


MAC adresi tapılmadıqda funksiya "unknown" yəni bilinməyən dəyəri alır. (Xaricdə də istifadə ediləcəyini nəzərə alaraq)

Klientin MAC adresini tapmaq
 

 <%
 'Burada abb yerin
ə istənilən soz yazıla bilər
 Set abb=Server.CreateObject("Abbasov.NET")
 response.write abb.mac(request.servervariables("Remote_Addr"))
 %>


 

 <%
 'Burada abb yerin
ə istənilən soz yazıla bilər
 Set abb=Server.CreateObject("Abbasov.NET")
 %>
 <%=response.write abb.mac(request.servervariables("Remote_Addr"))%>

IP ilə MAC adresi aralığı istehsalçı kodunu tapmaq

 <%
 'Burada abb yerin
ə istənilən soz yazıla bilər
 Set abb=Server.CreateObject("Abbasov.NET")
 response.write abb.istehsal("192.168.0.1")
 %>

İstehsalçı kodu tapılmadıqda funksiya "unknown" dəyəri alır

MAC adresi göstərilərək MAC aralığı istehsalçı kodunu tapmaq

 

 <%
 'Burada abb yerin
ə istənilən soz yazıla bilər
 Set abb=Server.CreateObject("Abbasov.NET")
 response.write abb.macistehsal("
00-21-63-4B-C3-D8")
 %>

 

 <%
 'Burada abb yerin
ə istənilən soz yazıla bilər
 Set abb=Server.CreateObject("Abbasov.NET")
 response.write abb.macistehsal("
00:21:63:4B:C3:D8")
 %>

 

İstehsalçı kodu tapılmadıqda funksiya "unknown" dəyəri alır. Burada MAC adresinin "-" vəya ":" işarələri ilə göstərilməsi əhəmiyyətli deyil.

IP göstərilərək məxsus olduğu kompüterin işlək vəya şəbəkəyə qoşulu olub olmamasını yoxlamaq

 

 <%
' Burada abb yerin
ə istənilən soz yazıla bilər
 Set abb=Server.CreateObject("Abbasov.NET")
 response.write abb.xettde("192.168.0.1")
 %>

Əgər kompüter xəttdədirsə funksiya TRUE  deyilsə FALSE dəyərini alır.Bu dəyərlər 1 və 0 ilə də ifadə oluna bilər

VB kodları

Visual Basic də proyektinizə referans olaraq "Abbasov.NET IIS Control" əlavə edirsiz daha sonra aşağıdakı kodlardan istifadə edə bilərsiz

IP ilə MAC adresi tapmaq

 Private abb As New Abbasov.net


 Private Sub Form_Load()
 MsgBox (abb.Mac("192.168.0.1"))
 End Sub


MAC adresi tapılmadıqda funksiya "unknown" yəni bilinməyən dəyəri alır. (Xaricdə də istifadə ediləcəyini nəzərə alaraq)

 

IP ilə MAC adresi aralığı istehsalçı kodunu tapmaq

 Private abb As New Abbasov.net


 Private Sub Form_Load()
 MsgBox (abb.istehsal("192.168.0.1"))
 End Sub

İstehsalçı kodu tapılmadıqda funksiya "unknown" dəyəri alır

MAC adresi göstərilərək MAC aralığı istehsalçı kodunu tapmaq

 

 Private abb As New Abbasov.net


 Private Sub Form_Load()
 MsgBox (abb.macistehsal("00-21-63-4B-C3-D8"))
 End Sub

 

 Private abb As New Abbasov.net


 Private Sub Form_Load()
 MsgBox (abb.macistehsal("00:21:63:4B:C3:D8"))
 End Sub

 

İstehsalçı kodu tapılmadıqda funksiya "unknown" dəyəri alır. Burada MAC adresinin "-" vəya ":" işarələri ilə göstərilməsi əhəmiyyətli deyil.

IP göstərilərək məxsus olduğu kompüterin işlək vəya şəbəkəyə qoşulu olub olmamasını yoxlamaq

 

 Private abb As New Abbasov.net
 dim status as Boolean

 Private Sub Form_Load()

 status=
abb.xettde("192.168.0.1")
 MsgBox (status)
 End Sub

Əgər kompüter xəttdədirsə funksiya TRUE  deyilsə FALSE dəyərini alır.Bu dəyərlər 1 və 0 ilə də ifadə oluna bilər